Regulamin sklepu internetowego www.klimaexpert.pl 

Wstęp 

 1. Sklep internetowy pod adresem www.klimaexpert.pl (zwany dalej sklepem internetowym) jest prowadzony przez TERMEX, ul. Gliniana 9 91-336 Łódź, zarejestrowany i wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP 726-001-58-29
 2. Regulamin określa zasady realizowania usług w sklepie internetowym oraz zasady zawierania umów na odległość poza lokalem przedsiębiorstwa, na terytorium Polski.

Oferowane usługi 

 1. Sklep internetowy prowadzi działalność w zakresie sprzedaży towarów (produktów) i usług za pośrednictwem strony internetowej o adresie www.klimaexpert.pl, e-maila lub telefonu, na terytorium Polski. 
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem, a TERMEX poprzez wypełnienie formularza zamówienia na stronie lub złożenie pisemnego zamówienia. Wypełnienie formularza z podaniem wszystkich istotnych danych jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia i jest konieczne dla ważności transakcji. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia bez podanych danych umożliwiających ewentualne potwierdzenie zamówienia (np. telefonu, e-mail, adresu dostawy).

Przebieg transakcji i warunki płatności 

 1. Przebieg świadczenia usług w sklepie internetowym składa się z trzech kroków: krok 1 - wybór produktów, krok 2 - złożenie zamówienia i zapłata za towar, krok 3 - odbiór zamówionych produktów.
 2. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mail, który jest potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do sklepu internetowego i informację o sposobie płatności oraz zawiera ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia. E-mail może być poprzedzony telefonicznym potwierdzeniem.
 3. Wszelkie informacje o produktach umieszczone na stronie www.klimaexpert.pl, w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art.71 k.c., zgodnie z warunkami regulaminu. Zabrania się także kopiowania i rozpowszechniania wszelkich opisów, tekstów i zdjęć zawartych na stronie.
 4. Podana na stronie www.klimaexpert.pl cena produktu ma charakter wiążący w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów - od momentu otrzymania przez Klienta maila w toku przyjmowania zamówienia zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia dla ilości podanej w zamówieniu, aż do końca realizacji zamówienia. W/w cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen na stronie internetowej sklepu, które mogą się pojawić po potwierdzeniu zamówienia w mailu.
 5. Ceny produktów umieszczone na stronie www.klimaexpert.pl podane są w polskich złotych i zawierają 23% VAT.
 6. Zamówienia można składać 24h/dobę 7dni w tygodniu za pomocą mechanizmu sklepu lub poprzez email z podaniem wszelkich danych niezbędnych do ich realizacji.
 7. Zamówienie jest realizowane, o ile w fazie składania zamówienia produkty są dostępne w magazynie firmy lub u dostawców. Informacje o dostępności umieszczone na stronie sklepu internetowego nie mogą stanowić podstawy do roszczeń wobec firmy.
 8. Klient uiszcza opłatę za zamówione produkty gotówką, przelewem bankowym. Formą zapłaty za zamówione produkty/usługi jest przedpłata całości zobowiązania na nasze konto.

Promocje i oferty specjalne 

1.    Promocyjne ceny towarów obowiązują do wyczerpania zapasów lub do odwołania.

Dostawa i koszty transportu 

 1. Realizacja zamówień oznacza czas od momentu złożenia zamówienia, poprzez przygotowanie towaru do wysyłki, aż do chwili przekazania go spedytorowi.
 2. Termin realizacji zamówienia umieszczony w opisie produktu i na podsumowaniu zamówienia w sklepie internetowym jest najbardziej prawdopodobnym czasem przygotowania towaru do wysyłki, do Klienta. Ostateczny termin realizacji wysyłki uwarunkowany jest terminową wpłatą przez Klienta oraz dostępnością danego asortymentu w momencie składania zamówienia. Termin jest ustalany podczas kontaktu pracownika sklepu internetowego z Klientem.
 3. Zamówione produkty mogą zostać dostarczone pod wskazany adres na terenie Polski transportem własnym, firmą kurierską zgodnie z regulaminem firmy spedycyjnej lub też mogą być odebrane przez Klienta bezpośrednio w siedzibie firmy po uprzednim kontakcie telefonicznym, bądź mailowym z pracownikiem sklepu. Wysyłka firmą kurierską możliwa tylko na terenie Polski. Obowiązkiem odbiorcy jest sprawdzenie kompletności dostawy i zgłoszenie ewentualnych uwag najpóźniej do 24h od daty dostawy, zgodnie z regulaminem przewoźnika. Z chwilą wydania towaru Klientowi przechodzą na niego wszelkie korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo jej przypadkowej utraty lub uszkodzenia. Po otrzymaniu przesyłki odbiorca powinien dokładnie sprawdzić stan opakowania. W przypadku stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości odbiorca powinien niezwłocznie sporządzić protokół szkody w obecności kuriera oraz sporządzić dokumentację fotograficzną,a także zawiadomić mailowo Sprzedawcę.
 4. Do ceny produktu podanej na stronie sklepu należy doliczyć koszt przesyłki. Aktualne koszty wysyłki podane są w opisie oferty,w formularzu zamówienia, bądź w informacji mailowej. W przypadku braku odbioru przesyłki gabarytowej (dwie próby doręczenia przez firmę kurierską) i konieczności ponownej wysyłki paletowej sprzętu specjalitycznego, sklep naliczy opłatę dodatkową za transport gabarytowy i ubezpieczenie w wysokości 159zł netto.
 5. W przypadku wyboru produktów na zamówienie Klient dla zabezpieczenia transakcji zobowiązany jest do przedpłaty za zamówione produkty w wysokości 100% ich wartości na firmowy rachunek bankowy. Dokładny termin wysyłki podawany jest drogą mailową.
 6. Uzgodniony termin dostawy może ulec wydłużeniu w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych przeszkód mających charakter siły wyższej (zdarzenia losowego), na które Dostawca nie ma wpływu, tj. np. nieprzewidywalne zakłócenia w pracy Dostawcy (np. brak prądu), opóźnienia transportowe i celne, szkody transportowe, w tym blokady dróg, ograniczenia czasowe w ruchu drogowym transportu ciężarowego, niedobory energii elektrycznej, powszechne niedobory materiałowe surowców, o ile przeszkody te będą miały wpływ na wykonanie lub dostarczenie przedmiotu dostawy.
 7. Nie dotrzymanie wszystkich umownych obowiązków przez Kupującego, w szczególności brak płatności za przedmiot dostawy uprawnia Dostawcę do wstrzymania dostawy do czasu uregulowania zaległego zobowiązania.

Gwarancja, reklamacje i zwroty 

 1. Produkty oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe (chyba, że zostało to zaznaczone inaczej w opisie) oraz są wolne od wad fizycznych lub prawnych i zostały legalnie wprowadzone na polski rynek. Warunki gwarancji określają producenci produktów lub ich autoryzowani przedstawiciele na terytorium Polski. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej oraz we wskazanej w niej sieci serwisowej.
 2. W przesyłanej reklamacji Klient jest zobowiązany podać adres korespondencyjny, datę zakupu towaru, rodzaj i opis zgłaszanej usterki, a podstawą do zgłoszenia reklamacji jest oryginał faktury lub paragon oraz oryginalna wypełniona i podbita przez autoryzowanego instalatora karta gwarancyjna.
 3. Reklamacje można składać w autoryzowanych serwisach producentów poszczególnych produktów wskazanych w ich kartach gwarancyjnych oraz w sklepie KlimaExpert mailowo: sklep@klimaexpert.pl. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację z prośbą o uzupełnienie danych. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację odbywa się na adres email.
 4. Reklamacje dotyczące uszkodzeń zamówionych towarów powstałych podczas transportu będą rozpatrywane zgodnie z regulaminami spedytorów. Reklamacje na kompletność przesyłek są rozpatrywane do 24-48h roboczych od doręczenia. Procedury reklamacyjne są zamieszczone w regulaminach poszczególnych przewoźników.
 5. W przypadku niezgodności produktów z umową oraz w przypadku ewentualnych wad fabrycznych produktów, zgodnie z obowiązującymi przepisami reklamacje można składać w autoryzowanych serwisach producentów poszczególnych produktów wskazanych w kartach gwarancyjnych oraz w sklepie KlimaExpert. Reklamacje dotyczące ewentualnej niezgodności danych księgowych po wystawieniu faktury vat można zgłaszać maksymalnie do 30dni od realizacji transakcji. W dziale Obsługi Klienta sklepu można uzyskać również informacje o sposobie odsyłania reklamowanego towaru i składaniu reklamacji.
 6. Zgodnie z art.27 "Ustawy o ochronie praw konsumentów z dnia 30.05.2014r. Klient (konsument zawierający umowę zamówienia w ramach sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową) ma prawo w ciągu 14dni od daty zawarcia umowy odstąpić od umowy sprzedaży internetowej zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa i odesłać towar na wskazany adres magazynu lub adres firmy. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów zawartych w art.38 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014r.,dotyczy również produktów sprowadzanych na specjalne zamówienie klienta.
 7. Wzór formularza zwrotu towaru dla Konsumentów: "imię i nazwisko kupującego: Informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów: nazwy kupionych przedmiotów, numer zamówienia, data zawarcia umowy, data odbioru przedmiotów, imię i nazwisko kupującego, adres kupującego, data odstąpienia od umowy, numer rachunku do zwrotu".
 8. W przypadku rezygnacji Klient zobowiązany jest do wypełnienia i odesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy z zachowaniem terminu przewidzianego w ustawie. Oświadczenie w formie mailowej musi zawierać wszelkie niezbędne dane teleadresowe, nr zamówienia oraz numer konta, na które ma być zwrócona płatność, po otrzymaniu i weryfikacji stanu zwracanego towaru i podpisaniu korekty faktury.
 9. Towar musi być dostarczony w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, w stanie niezmienionym. W razie odstąpienia od umowy Konsument ponosi koszt wysyłki towaru specjalistycznego oraz odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 
 10. Sklep KlimaExpert nie ponosi odpowiedzialności za źle przeprowadzone instalacje, nieprawidłowy dobór urządzeń przez Klienta, co może być skutkiem niewłaściwego działania i ewentualnego uszkodzenia urządzeń.
 11. Warunkiem uznania gwarancji jest oryginalna karta gwarancyjna oraz cyklicznie przeprowadzane przeglądy gwarancyjne i konserwacja urządzeń zgodnie z zaleceniami producenta przez autoryzowanego instalatora.

Polityka cookies i opinie

 1. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym, w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane na Państwa urządzeniu końcowym. Zmiany ustawień dotyczących plików cookies można dokonać w każdym czasie, w swojej przeglądarce internetowej.
 2. Sprzedawca może udostępnić Kupującym możliwość zamieszczania opinii o Sklepie, Sprzedawcy lub Towarach - w ramach Sklepu lub serwisów zewnętrznych należących do osób trzecich. W takim przypadku do zamieszczania opinii stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu.
 3. Zamieszczanie opinii jest możliwe po skorzystaniu ze Sklepu, w szczególności po zawarciu umowy, przy czym zamieszczanie opinii jest możliwe w każdym czasie. Kupujący powinien formułować opinie w sposób rzetelny, uczciwy i merytoryczny i w miarę możliwości poprawny językowo. W przypadku zamieszczenia opinii niespełniających wymagań przewidzianych w regulaminie lub obowiązujących przepisach Sprzedawca może odmówić publikacji opinii lub je usunąć.
Polityka prywatności
 1. Administratorem danych osobowych jest TERMEX.
 2. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji są w pełni dobrowolne, Użytkownik, do którego należą dane sam podejmuje decyzję, czy chce je udostępnić. Dane są przetwarzane przez firmę wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz usług gwarancyjnych. W zależności od decyzji Klienta wyrażonej w zamówieniu mogą być przetwarzane w celach marketingowych. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.
Pozostałe
 1. Zdjęcia produktów są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych w nich modeli. Widok zdjęć uzależniony jest od indywidualnych ustawień komputera. Towary w rzeczywistości mogą się nieznacznie różnić od przedstawionych na zdjęciach. Zabrania się kopiowania zdjęć i materiałów marketingowych sklepu pod groźbą grzywny i zadouśćuczynienia za każdy dzień publikacji.
 2. Korzystanie ze sklepu internetowego i dokonywanie zakupów oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia.
 3. Szczegółowe czynności związane z realizacją usług w sklepie internetowym, nie wymienione powyżej są opisane w pozostałych częściach serwisu i stanowią integralną część regulaminu.
 4. Do umowy zamówienia produktów w sklepie internetowym stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.
 6. W przypadku kolizji postanowień niniejszego Regulaminu z prawami Konsumenta wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, prawa Konsumenta znajdują zastosowanie przed postanowieniami niniejszego Regulaminu lub w drodze mediacji.

Producenci

SamsungLGGREEFralFricoTERMEXHYUNDAITorellBRUNESEVRAPanasonicMitsubishi ElectricSystemairVESSERLiquid TechnologiesARGOAUXFuji ElectricAirwellTHYZOSINCLAIRCOUGHI
Darmowa dostawaJuż od 250 zł
91% paczek wysyłamyw 1-24H
Ponad 1000 opiniize średnią 5/5
Gwarancja jakościNajlepsze marki

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, aby otrzymywać informacje o promocjach i nowościach w naszym sklepie.

Sklep internetowy KlimaExpert.pl

Poza sprzedażą hurtową i detaliczną za pośrednictwem sklepu internetowego KlimaExpert.pl oferujemy szeroki wachlarz usług montażu i serwisu klimatyzacji, kurtyn powietrznych oraz ogrzewania nadmuchowego. Jesteśmy autoryzowanym dostawcą i dystrybutorem wiodących producentów i importerów urządzeń. Posiadamy ponad 20letnie doświadczenie w branży klimatyzacji, ogrzewania, kurtyn powietrznych, osuszania, nawilżania i oczyszczania powietrza. Dokładamy wszelkich starań do najwyższej jakości świadczonych przez nas usług, a zadowolenie klientów jest naszym priorytetem.
KlimaExpert 2024. Bezpieczne zakupy online

Nasza strona używa tylko niezbędnych plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. O sposobie zmiany ustawień cookies w przeglądarce możesz dowiedzieć się tutaj Polityka cookies

Zamknij